Regulamin konkursu recytatorskiego
pod hasłem:

Kiedy myślę o Ojczyźnie…


Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku. Konkurs odbędzie się 21 lutego 2018 r. (w środę), o godz. 11.00, w siedzibie placówki (Pułtusk, ul. Staszica 35, I p.).

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych oraz wychowanków SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas IV-V
- uczniowie klas VI-VII

Cele konkursu:
- rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
- wzmacnianie więzi z krajem ojczystym i regionem,
- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

Zasady uczestnictwa:
- do dnia 31 stycznia 2018 r. należy dokonać zgłoszenia drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), telefonicznie (23 692 27 40) lub osobiście (Pułtusk, ul. Staszica 35, I p.). Zgłoszenie powinno zawierać: dane uczestnika (imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna merytorycznego) jak też tytuł wiersza i jego autora;
- każda placówka może wytypować maksymalnie po dwie osoby w każdej kategorii,
- uczestnik przygotowuje jeden wiersz do prezentacji,
- uczeń może zaprezentować twórczość własną,
- prezentacja nie powinna przekraczać 5 min. i może być wzbogacona o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt);
- Komisja konkursowa oceniać będzie: dobór repertuaru, interpretację utworów, pamięciowe opanowanie tekstu, wrażenie artystyczne;

Uwagi końcowe:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe za udział zaś osoby nagrodzone – nagrody książkowe. Organizator informuje, że w trakcie konkursu będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna, służąca celom promocyjnym biblioteki. Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestników na wykorzystanie zdjęć przez bibliotekę oraz publikację ich w dowolnym terminie.