21 lutego 2018 roku w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku odbył się konkurs recytatorski „Kiedy myślę o Ojczyźnie”, zorga-ni
zowany dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości. Do konkursu przystąpili ucz-niowie klas IV-VII z dziesięciu szkół podsta-wowych powiatu pułtuskiego.

   Zaprezentowane recytacje stały na bardzo wysokim poziomie, dlatego - jak zawsze – organizatorzy ubolewali, że nie mogą nagro-dzić wszystkich uczestników.

Po wysłuchaniu uczniów i wnikliwej analizie recytacji jury w składzie:

1. Izabela Sosnowicz-Ptak – przewodnicząca, dyrektor MCKiS w Pułtusku
2. Grażyna Maria Dzierżanowska – (Tygodnik Pułtuski)
3. Dorota Karkowska – (Biblioteka Pedagogiczna) postanowiło nagrodzić:

  • w kategorii klas IV-V:

   Annę Wiśniewską, ucz. kl. V ZS nr 2 w Pułtusku – I miejsce,
   Annę Jaworską, ucz. kl. IV ZS nr 2 w Pułtusku - II miejsce,
   Julię Grabowską, ucz. kl. IV PSP w Przewodowie Poduchownym – III miejsce,
   wyróżnienie dla – Dominiki Jaskulskiej, ucz. kl. IV PSP w Płocochowie,
                               - Kacpra Włodarczyka, ucz. kl. V PSP nr 3 w Pułtusku

  • w kategorii klas VI-VII:

     Jakuba Kusaka, ucz. kl. VII PSP w Płocochowie – I miejsce,
     Amelię Sitkowską, ucz. kl. VI ZS nr 2 w Pułtusku – II miejsce,
     Martę Malicką, ucz. kl. VI PSP w Przewodowie Poduchownym – III miejsce ex aequo
     Annę Mroziewicz, ucz. kl. VI ZS nr 2 wPułtusku – III miejsce ex aequo,
     wyróżnienie dla – Aleksandry Wilczyńskiej, ucz. kl. VI PSP w Gzowie,
                                -  Mileny Prus, ucz. kl. VII SOSW w Pułtusku,
                                -  Jana Więckowskiego, ucz. kl. VII SP w Strzegocinie.
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uznania oraz książki, m.in. Historię lokalnych sztandarów – publikację ofiarowaną przez MCKiS w Pułtusku.
   Wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie bardzo dziękujemy, a uczestnikom gratulujemy talentów. Niektóre recytacje dostarczyły nam wielu wzruszeń i były prawdziwą ucztą dla ducha.

(Więcej FOT. można obejrzeć w GALERII)