5 czerwca, w dniu Światowego Dnia Ochrony Środowiska, w siedzibie naszej placówki odbyło się podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Regionalnego na prezentację multimedialną pt. Gatunki chronione występujące na terenie Nadleśnictwa Pułtusk, którego organizatorami byli Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku oraz Nadleśni-ctwo Pułtusk.
Komisja konkursowa, w składzie:
1.  Adam Gadomski – przewodniczący  (Nadleśnictwo Pułtusk)
2.  Maria Wodzyńska – (Zespół ds. edukacji, kultury i sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku)
3.  Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska - (Zespół ds. edukacji, kultury i sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku)
oceniła 20 prac uczniowskich, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
kreatywność  i oryginalność w ujęciu tematu,  poprawność  merytoryczną i językową pracy,  jakość artystyczną poka-zu oraz zgodność  z wymogami  formalnymi regulaminu  konkursu.
Wysoki i dość wyrównany poziom prac nie ułatwił zadania członkom komisji.
Decyzją jury nagrodzeni zostali:
I miejsce - Marcjanna Malicka, uczennica kl. III c gimnazjum, PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku
II miejsce – Anna Patrycja Sobocińska, ucz. kl. III c gimnazjum, PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku
III miejsce - Emilia Jankiewicz, uczennica kl. III b gimnazjum, PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku
Zostały też przyznane wyróżnienia, które otrzymali:
- Dominika Kołodziejczyk,  uczennica kl. III gimnazjum, Zespół Placówek Oświatowych z Oddziałami Gimna-zjalnymi w Obrytem
- Julia Mazurkiewicz, uczennica kl. III c gimnazjum, PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku
- Alicja Dąbrowska, uczennica kl. III c gimnazjum, PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku
- Bianka Kojer, uczennica kl. VII c, PSP nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku
- Natalia Elak, uczennica kl. III b gimnazjum, PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku
- Julia Warda, uczennica kl. II gimnazjum, Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy
Pozostali uczestnicy otrzymali  dyplomy uznania za udział w konkursie.
Laureatom gratulujemy!

Wyrazy podziękowania składamy Panu Robertowi Wielkowskiemu - nadleśniczemu Nadleśnictwa Pułtusk za wsparcie i ufundowanie atrakcyjnych nagród dla uczestników konkursu. Dziękujemy także członkom komisji konkursowej, Paniom Marii Wodzyńskiej i Marcie Tyszkiewicz-Wymysłowskiej. Naszą wdzięczność kierujemy do Pana Adama Gadomskiego z Nadleśnictwa Pułtusk - przewodniczącego komisji konkursowej za współpracę, zaangażowanie w przeprowadzenie konkursu oraz pogadankę edukacyjną na temat gatunków chronionych w naszej okolicy. Dziękujemy też nauczycielom, opiekunom merytorycznym za przygotowanie uczniów do konkursu.

Najciekawsze prace można obejrzeć na stronie internetowej Organizatora, www.bppultusk.edu.pl, w zakładce prace konkursowe (patrz menu boczne).