REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Kiedy myślę o Ojczyźnie…”

 1. Organizator: 
  Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku.
 2. Cele konkursu
  - upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości i przedstawienie w pracach plastycznych osób lub wydarzeń historycznych, które znacząco wpłynęły na Polskę w okresie 1918-2018,
  - wspieranie szkół w wychowaniu do wartości i kształtowaniu patriotycznych postaw uczniów.
 3. Uczestnicy konkursu
  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu pułtuskiego.
 4. Szczegóły techniczne
  - uczniowie wykonują prace z zastosowaniem dowolnych narzędzi i technik plastycznych (np. farby, kredki, wyklejanki, wydzieranki, etc.) w formacie minimum A3, z dołączonym krótkim (maksymalnie trzy zdania) opisem przedstawionego wydarzenia/osoby.
 5. Kryteria oceny
   - walory artystyczne pracy,
   - realizacja założonych celów i sposób przekazania treści,
   - pomysłowość i estetyka wykonania pracy.
 6. Każda szkoła zgłasza do udziału w konkursie maksymalnie 6 prac.
 7. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (zgodną z RODO) należy składać osobiście lub listownie do 15 stycznia 2019 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku, ul. Staszica 35, I p.

Komisja konkursowa wybierze i nagrodzi najlepsze prace pod względem ich walorów merytorycznych, pomysłowości i estetyki.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na koniec lutego 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie biblioteki.


UWAGA!
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
do pobrania w załączniku.