PROTOKÓŁ
z posiedzenia jury zdalnego międzyszkolnego konkursu na prezentację multimedialną
pt. „Moje etyczne drogowskazy”
zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie Filię w Pułtusku

 

Skład komisji konkursowej:

  1. Małgorzata Komor – przewodnicząca – Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie
  2. Izabela Kosiorek – BP Filia w Pułtusku
  3. Joanna Sobocińska – BP Filia w Pułtusku

Zdalne posiedzenie komisji odbyło się 2 czerwca 2020 r .
Na konkurs wpłynęły prezentacje wykonane w programie Power Point.
Najważniejsze kryteria oceny:
·  kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu,
·  poprawność merytoryczna i językowa pracy,
·  jakość artystyczna pokazu,
·  zgodność z wymogami formalnymi regulaminu konkursu.

Po zapoznaniu się z pracami komisja konkursowa przyznała:

I miejsce dla Olesi Bezhyk uczennicy klasy 1 Technikum Reklamy Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

II miejsce ex aequo dla Martyny Zaleskiej uczennicy klasy 8 Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II
w Płocochowie oraz dla Wiktora Dobrzyńskiego ucznia klasy 8B Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy

III miejsce dla Wiktorii Róży Podlaskiej uczennicy klasy 1 Technikum Reklamy Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8 czerwca 2020 r. na stronie internetowej biblioteki: www.bppultusk.edu.pl
Laureaci oraz szkoły zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną.
Ze względu na organizację roku szkolnego związaną z COVID-19 przyznane nagrody oraz pamiątkowe dyplomy zostaną dostarczone do szkół z prośbą o ich wręczenie uczestnikom konkursu po przewidzianym okresie kwarantanny.
Najciekawsze prace zostaną przedstawione na stronie internetowej biblioteki.

Nagrodzonym uczniom gratulujemy osiągnięć, zaś nauczycielom dziękujemy za trud podjęcia działania w nietypowych okolicznościach.