REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
 NA OPOWIADANIE MATEMATYCZNE
pt. „Moje spotkania z matematyką”

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku (Pułtusk, ul. Staszica 35, tel. 23 692 27 40, www.bppultusk.edu.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

 1. Cele konkursu:
 •   popularyzowanie twórczości uczniowskiej,
 •   rozwijanie sprawności pisania opowiadań,
 •   zainteresowanie uczniów matematyką,
 •   odkrywanie młodych talentów,
 •   promocja szkoły;

 1. Uczestnicy konkursu: 

Uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych powiatu pułtuskiego

 1. Forma opowiadania:

  - treść – zgodna z tematem konkursu,

  - prace powinny być dostarczone w formie elektronicznej (opowiadanie nie dłuższe niż 2 strony A4),

  - Organizator dopuszcza przygotowanie pracy w formie komiksu,

  - prace powinny być opisane; opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.  

 1. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych:

Napisane prace uczniowie składają do nauczyciela matematyka lub polonisty.

Termin nadsyłania prac konkursowych do Organizatora mija 10 maja 2021 r.

Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na stronie internetowej biblioteki.

 1. Za udział w konkursie Organizator przewiduje dyplomy uczestnictwa a za najlepsze prace - nagrody.

Prace oceniać będzie komisja konkursowa.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku czerwca 2021 r. 

Lista laureatów i termin rozstrzygnięcia konkursu zostaną podane telefonicznie lub/i mailowo oraz będzie zamieszczona na stronie internetowej biblioteki.

 1. Postanowienia końcowe: 

 2. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.

 3. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy przenoszą na Organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w  Internecie i prezentacji na wystawach.

 4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy.