PROTOKÓŁ

z posiedzenia jury zdalnego międzyszkolnego konkursu na prezentację multimedialną
pt. „Wybitni polscy przyrodnicy, badacze i odkrywcy”
 zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie Filię w Pułtusku


Skład komisji konkursowej:

  1. Mirosława Ostrowska – przewodnicząca - Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie
  2. Izabela Kosiorek – BP Filia w Pułtusku
  3. Joanna Sobocińska – BP Filia w Pułtusku

Zdalne posiedzenie komisji odbyło się 8 czerwca 2021 r .
Na  konkurs wpłynęły prezentacje wykonane przez uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych powiatu pułtuskiego.

Najważniejsze kryteria oceny:
·  kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu,
·  poprawność merytoryczna i językowa pracy,
·  jakość artystyczna pokazu,
·  zgodność z wymogami formalnymi regulaminu konkursu.

Po zapoznaniu się z pracami komisja konkursowa przyznała:

Dwa I miejsca ex aequo dla: Anny Jaworskiej - uczennicy klasy VII a PSP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Pułtusku i Jana Mosakowskiego - ucznia klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku,

II miejsce dla Marcela Dzwonkowskiego – ucznia klasy VII b PSP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku,

III miejsce ex aequo dla: Amelii Składanek – uczennicy klasy VIII b PSP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Pułtusku oraz Zuzanny Stańkowskiej – uczennicy klasy VII a PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej  w Pułtusku.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 czerwca 2021 r. na stronie internetowej biblioteki: www.bppultusk.edu.pl
Laureaci oraz szkoły zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną.
Ze względu na organizację roku szkolnego związaną z COVID-19 przyznane nagrody oraz pamiątkowe dyplomy  zostaną dostarczone do szkół z prośbą o ich wręczenie uczestnikom konkursu po przewidzianym okresie kwarantanny.
Nagrodzone prace przedstawione są na stronie internetowej biblioteki, w zakładce PRACE KONKURSOWE. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.