W dniu 22.05.2013 r. w Szkole Podstawowej w Bobach odbyły się zajęcia pokazowe dla nauczycieli z edukacji dla bezpieczeństwa. Dorota Karkowska, pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku rozpoczęła od krótkiego wykładu wyjaśniając pojęcia dziecko oraz bezpieczeństwo. Przypomniała artykuły z Konwencji Praw Dziecka, jak: art. 2 – ochrona przed dyskryminacją; art. 6 – prawo do życia i rozwoju; art. 12 – prawo do wyrażania poglądów; art. 31 – prawo do wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwo w kulturze; art. 33 – ochrona dzieci przed narkomanią; art. 39 – ochrona dla dzieci – ofiar nadużyć dorosłych itp. Nadmieniła, że nieprzestrzeganie praw dziecka najczęściej przejawia się w stosowaniu wobec dzieci rożnych form przemocy, zaniedbywaniu obowiązków. Ze względu na uwarunkowania wieku rozwojowego, dzieci nie potrafią identyfiko- wać zagrożeń oraz ich unikać. Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży stanowi podstawowe zadanie, przed którym stają rodzice i nauczyciele. Prowadząca przekazała nauczycielom ważne z punktu praw- nego treści i poprowadziła dla nich zajęcia. Pokazała i omówiła prawidłowe zachowania w różnych sytuacjach, miejscach, a także wobec wielu rzeczy i zjawisk (Powiedz NIE obcemu, Baw się bezpiecznie, Bezpieczna droga, Dziękuję, nie biorę, Wrogowie i Przyjaciele młodego człowieka, Komunikowanie się w cyberprzestrzeni). Po zakończeniu rozmowy uczniowie z wyższych klas wypełniali karty pracy, a młodsi wykonywali prace rysunkowe na w/w tematy. Dzieci wykazały się dużą wiedzą i pomysłowością plastyczną.

Za udział w zajęciach dziękuję wszystkim nauczycielom, życząc sukcesów w ich dalszej pracy.