18 stycznia 2013 r. odbyły się otwarte zajęcia edukacyjne dla nauczycieli I szczebla nau- czania w Publicznej Szkole Podstawowej w Płocochowie. Zajęcia, dotyczące prezentacji niezwykle ciekawej techniki plastycznej – quillingu, przygotowała i przeprowadziła Joanna Sobocińska, nauczyciel bibliotekarz naszej placówki. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III, którzy z dużym zaangażowaniem emocjonalnym wykony- wali laurki dla ukochanych babć i dziad- ków, w przededniu ich święta. I choć za- danie wcale nie było łatwe, zapału dzieciom nie brakowało…
Obecni na lekcji nauczyciele poznali pod- stawowe elementy prezentowanej techniki, typu: luźne kółko otwarte, luźne kółko zamknięte, ciasne kółko, markiza, łza, serce oraz skręty V, S i C.
Joanna Sobocińska zachęcała nauczycieli do stosowania quillingu w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną ze względu na jego wielowymiarowość (quilling płaski i quilling przestrzenny), niewielkie nakłady finansowe, a przede wszystkim zaskakujące efekty wytworów – doskonaly sposób na rozwój kreatywności. W praktyce szkolnej prezentowaną technikę najczęściej wykorzystuje się do przygotowywania kartek okolicznościowych, zwłaszcza jeśli mowa o dzieciach młodszych.