Jednym z kierunków polityki oświatowej państwa, wyznaczonym przez Minister Edukacji  Narodowej do realizacji w roku szkolnym 2013/2014, jest podejmowanie działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

W ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych, 22 października biblioteka zorganizowała spotkanie z Panią Barbarą Grąbczewską – specjalistą w zakresie higieny żywienia i żywności na temat zdrowego żywienia uczniów.
Na spotkanie przybyli nauczyciele i praco-wnicy odpowiedzialni za żywienie uczniów w szkołach i przedszkolach. Prelegentka rozpoczęła wykład  słowami Hipokratesa „pożywienie powinno być lekarstwem a lekarstwo pożywieniem”, po czym przedstawiła zasady racjonalnego żywienia, zawarte w „10 przykazaniach żywie-niowych” oraz rolę i znaczenie witamin dla prawidłowego rozwoju. Kolejnym punktem wykładu były błędy i ich skutki w żywieniu dzieci i młodzieży. Pani dietetyk zaznaczyła, że złe odżywianie prowadzi do wielu chorób, m.in. układu krążenia, nowotworów, cukrzycy, otyłości, bulimii i anoreksji. Wspomniała o żywieniu osób dorosłych i wskazała różnice w diecie dzieci i młodzieży, podkreślając, że uczniowie potrzebują więcej pokarmów białkowych i że ich dieta powinna być bardzo różnorodna, a spożywane pokarmy świeże i naturalne. Przygotowując posiłki dla dzieci
i młodzieży należy unikać dużych ilości produktów przetworzonych, słodyczy, chipsów, napojów gazowanych
i tzw. "śmieciowego jedzenia".
Uczestnicy spotkania poznali zasady piramidy  żywieniowej i talerza zdrowia, które wraz z postępem wiedzy medycznej ulegają modyfikacjom. Obecnie duży nacisk kładzie się na
 indywidualny, dostosowany do organizmu dobór składników pokarmowych. Nowym elementem piramidy zdrowia jest aktywność fizyczna, która dla zdrowe-go stylu życia jest tak samo ważna jak prawidłowa dieta. Ogromne zanaczenie ma również spożywanie minimum półtora litra płynu dziennie.
Z rozmów i ankiet ewaluacyjnych wynika, że nauczyciele są zainteresowani spotkaniami dotyczącymi zdrowego stylu życia, chcieliby także uczestniczyć w szkoleniu na temat układania zrównoważonych jadłospisów.
Na zakończenie zachęcono uczestników do korzystania z portali internetowych, gdzie można znaleźć ciekawe materiały edukacyjne, scenariusze zajęć dotyczące zdrowego żywienia: http://www.scholaris.pl, www.izz.waw.pl.

Bardzo dziękujemy Pani Barbarze za pomoc, zaangażowanie i profesjonalne podejście do naszego wspólnego projektu. Serdeczne podziękowania składamy również Pani Barbarze Duszczyk z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pułtusku za przekazanie materiałów edukacyjnych, które mogłyśmy rozdać uczestnikom szkolenia.