Wspieramy pracę szkół i placówek oświatowych m.in. poprzez przygotowywanie i realizowanie różnych projektów profilaktycznych. Jednym z nich jest upowszechnianie idei Europy wolnej od dymu tytoniowego. Biblioteka aktywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami promującymi zdrowy styl życia, w tym z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pułtusku.

21 listopada zorganizowałyśmy spotkanie z panią Barbarą Duszczyk - specjalistką oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia przy PSSE w Pułtusku na temat: „Profilaktyka i skutki nikotynizmu”.
Data spotkania została wybrana nieprzypadkowo, ponieważ zawsze w trzeci czwartek listopada przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do swoich czytelników, aby przez jeden dzień nie palili papierosów.
W efekcie aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia.
W następnych latach akcja objęła swym zasięgiem wszystkie stany i większość palaczy. Idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się także w innych krajach. Od 1991 roku w każdy trzeci czwartek listopada Fundacja „Promocja Zdrowia” namawia Polaków do rzucenia palenia.

Adresatami spotkania w bibliotece byli nauczyciele, pedagodzy i uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego. Najważniejszymi celami, jakie chciałyśmy osiągnąć organizując to przedsięwzięcie były:

  • tworzenie społecznego poparcia idei promującej zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia, 
  • zapoznanie młodzieży ze skutkami zdrowotnymi palenia papierosów, 
  • przeciwdziałanie uzależnieniu, jakim jest nikotynizm.

 Podczas wykładu zostały omówione choroby związane z uzależnieniem od tytoniu, toksykologia dymu tytoniowego, a także techniki terapeutyczne stosowane w leczeniu nikotynizmu. Prowadząca przedstawiła również zapisy prawne dotyczące palenia tytoniu, zwracając uwagę na obowiązek oznaczania odpowiednim symbolem miejsc z zakazem palenia. Podkreśliła ABSOLUTNY ZAKAZ palenia tytoniu w obiektach i na terenie placówek oświatowych i służby zdrowia. Zgodnie z prawem w tych miejscach nie można nawet wyznaczać palarni.

Mamy nadzieję, że zarówno treść, jak i sugestywna grafika skutecznie zniechęciły młodzież do sięgania po papierosa, a palących przekonały do zerwania z nałogiem.
Pomocy w rzucaniu palenia udzielają poradnie dla osób chcących rzucić palenie oraz lekarze rodzinni. Osoby uzależnione mogą również skorzystać ze wsparcia i kompetencji specjalistów poprzez Telefoniczną Poradnię Pomocy Palącym, tel. 801 108 108.

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym na nasze spotkanie, przepraszamy jednocześnie za wszelkie niedogodności, ale 120-osobowa frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.
Ukłony i wdzięczność dla pani Barbary Duszczyk za zaangażowanie, profesjonalizm i to, że zgodziła się poprowadzić dwa spotkania tego samego dnia.