W odpowiedzi na duże zainteresowanie nauczycieli techniką zdobienia panieru metodą iris folding, 10 grudnia 2013 r. w bibliotece odbyła się II edycja warsztatów plastycznych.
W spotkaniu wzięła udział liczna reprezentacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku.
Zdobyte umiejętności, jak zapowiedziały nauczycielki, zostaną wykorzystane w pracy ze zdolniejszymi manualnie uczniami, jak również do celów dekoracyjnych placówki.