Tematem szkoleniowej rady pedagogicznej w PSP Płocochowo w dniu 7 kwietnia 2014 r. było Rozwiązywanie konfliktów w szkole. Dorota Karkowska zapoznała nauczycieli z przyczynami konfliktów (dominacja, silna potrzeba uznania, walka o stopnie szkolne, o życzliwość nauczycieli, o pozycję w grupie, o forsowanie własnych racji, o ochronę siebie w sytuacji odczuwanego zagrożenia, o prawo do wyrażania sprzeciwu wobec norm zespołowych, których nie akceptuje) i metodami ich rozwiązywania (metoda bez porażek czyli metoda dwóch zwycięzców, negocjacje , mediacje).
Opis jednej z metod - Metoda bez porażek składająca się z sześciu faz:
1. rozpoznanie i nazwanie konfliktu (polegające na poinformowaniu dziecka, że powstał konflikt, który należy rozwiązać, a także o tym, jakie uczucia lub potrzeby rodzica/wychowawcy nie mogą być zrealizowane poprzez zaistnienie sytuacji konfliktowej, otrzymujemy wtedy od dziecka informację zwrotną dotyczącą jego odczuć związanych z tą sytuacją);
2. poszukiwanie możliwych rozwiązań konfliktu (kluczem do tego etapu jest jak największa ilość możliwych rozwiązań, najważniejsze jest, aby nie oceniać żadnego z rozwiązań w momencie jego pojawienia się, należy zastosować metodę zwaną burzą mózgów);
3. krytyczna ocena projektów rozwiązań (wspólna analiza pomysłów pod kątem przydatności, odrzucanie nieprzydatnych pomysłów);
4. wybór najlepszego rozwiązania (rozwiązanie takie powinno być przyjęte przez obie strony, zrozumiałe, w przypadku kiedy składa się ono z kilku punktów można zapisać je by żaden z punktów nie został zapomniany);
5. opracowanie sposobów wprowadzenia w życie obranego rozwiązania (należy dokładnie przeanalizować wszystkie szczegóły związane z wykonaniem postanowienia, niejasności w tym względzie mogą stać się przyczyną kolejnych konfliktów);
6. poddanie kontroli i ocena krytyczna (może się zdarzyć, że przyjęte rozwiązanie nie sprawdza się w życiu, możliwe, że któraś ze stron nie jest w stanie go przestrzegać. Wówczas należy renegocjować warunki umowy by nie dopuścić do narastania konfliktu. 
Następnie prowadząca wskazała na możliwość wyboru zaprezentowanych metod i rozdała materiały do ćwiczeń praktycznych z uczniami (strategie rozwiązywania konfliktów, kroki w procesie rozwiązywania problemów).
W zakończeniu podkreśliła ważność wyćwiczenia strategii po to by uczniowie sami radzili sobie z rozwiązywaniem problemów i konfliktów dnia codziennego.