7 września br. w Przedszkolu nr 4 w Pułtusku odbyła się szkoleniowa rada pedagogiczna na temat: Odpowiedzialność etyczna i prawna nauczyciela, którą poprowadziła Dorota Karkowska. Omówiła zasady szczegółowe etyki nauczycielskiej (nauczyciel wobec ucznia, nauczyciel wobec pracowników oświaty, nauczyciel wobec swoich praw i obowiązków, nauczyciel wobec nauki; odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli (uchybienia przeciwko porządkowi pracy art. 108 kodeksu pracy), uchybienie godności zawodu lub obowiązkom określonym w art. 6, art. 76 Karty Nauczyciela); tryb postępowania dyscyplinarnego rozporządzenie MEN z dn. 22.01.1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego Dz.U. z 1998 r. nr 15, poz. 64. Zapoznała nauczycieli z art. 82 ustawy KN mówiącym o zatarciu kary po upływie 3 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, a w przypadkukary określonej w art. 76 ust. 1 pkt 3a (zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania) po upływie 6 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu.

Wykład połączony z prezentacją multimedialną nauczyciel bibliotekarz zakończył słowami Janusza Korczaka „ Być człowiekiem, to znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swojego wykształcenia i pomagać innym”.Na temat Odpowiedzialności etycznej i prawnej nauczycieli  Dorota Karkowska przeprowadziła także szkoleniową radę pedagogiczną w SP w Bobach, w grudniu 2014 r.