Lp.

 

TEMATYKA/odbiorcy

 

 

TERMIN

 

PROWADZĄCY

 

1.

 

Prelekcja dla rodziców „Dlaczego warto czytać dzieciom”

(Zainteresowane placówki oświatowe)

 

 

listopad 2015 r.

 

Dorota Karkowska

 

 

 

2.

 

Lekcje dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej "Agresja i przemoc w szkole, w tym cyberprzemoc"

 

raz w semestrze

 

Joanna Sobocińska

 

3.

 

 

Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – spotkanie dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 

 

19 listopada 2015 r.
godz. 11.00

 

Piotr Uliczny
Janusz Borzyński

 

 

 

4.

 

 

Warsztaty dla nauczycieli  "Koszyk z papierowej wikliny"

 

 

 

06 październik 2015 r. 

20 miejsc

 

Joanna Sobocińska
Małgorzata Komor

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrożenia wynikające z zażywania substancji psychoaktywnych,

 w tym „dopalaczy”, spotkanie dla nauczycieli i uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych

 

1 grudnia 2015 r.

 

spotkanie w trzech grupach: godz. 9.00
godz. 10.30
godz. 12.00
limit miejsc: 30 dla każdej grupy

 

 

22 października 2015 r.

spotkanie w trzech grupach:
godz. 9.00
godz. 10.30
godz. 12.00
limit miejsc: 30 dla każdej
 grupy

 

 

 

Barbara Duszczyk – PSSE 


w Pułtusku

 

 

 

 

 

 

Barbara Duszczyk – PSSE
 w Pułtusku

 

 

 

 

7.

 

Warsztaty plastyczne dla nauczycieli  - „Świąteczny karczoch”

 

grudzień 2015 r.

 

Joanna Sobocińska 

Małgorzata Komor
BP Ciechanów
 

 

 

8.Spotkanie dla nauczycieli  i uczniów dotyczące zdrowego odżywiania

 


marzec 2016 r.

 

Barbara Duszczyk – PSSE
w Pułtusku