29 września 2015 r. w naszej placówce odbyły się warsztaty plastyczne prezentujące metodę papierowej wikliny, które poprowadziła Pani Małgorzata Komor z Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.
W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele z terenu powiatu pułtuskiego. Podczas wykonywania koszyka z papierowej wikliny okazało się, że etap wstępny, podczas którego panie nauczycielki przygotowywały elementy z czarno-białych gazet, niezbędne do części zasadniczej warsztatu, był żmudny i czasochłonny. Dlatego pracując z młodzieżą szkolną warto zadbać o właściwą organizację zajęć, rozkładając je w czasie.                                                      

Prezentowana metoda stanowi ciekawą alternatywę działań plastycznych w pracy z uczniami klas IV-VI i starszymi. Można też śmiało wykorzystać ją w ramach zajęć świetlicowych, bądź do dekoracji klas czy mieszkań prywatnych. Papierowa wiklina do złudzenia przypomina wiklinę naturalną, dodatkowo można ją malować i zdobić w dowolnym stylu (np. wykorzystując technikę decupage’u).            
Warto podkreślić aspekt ekologiczny prezentowa-nej techniki, gdzie do wykonania różnorodnych ozdób wykorzystujemy surowce wtórne (tu: gazety).