Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku 19 listopada 2015 r. zorganizowała spotkanie ze specjalistami kształcenia zawodowego. Dobór tematyki wynikał z jednego z priorytetów polityki oświatowej państwa: „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych
w dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także lokalni przedsiębiorcy.

Piotr Uliczny – wieloletni doradca zawodowy, ekspert i promotor reformy kształcenia zawodowego, przedstawił zebranym założenia reformy kształcenia zawodowego i zmiany dotyczące przeprowadzania egzaminów zawodowych. Zwrócił uwagę na konieczność powiązania kształcenia zawodowego z otoczeniem gospodarczym, co powinno skutkować  zwiększaniem szans na rynku pracy. Włączenie się pracodawców w ustalanie oferty zawodów oraz programów nauczania, a także kształcenie zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy będzie sprzyjało wyposażeniu absolwentów w oczekiwane kwalifikacje.
Spotkanie w bibliotece miało na celu upowszechnienie idei włączenia pracodawców w proces kształcenia zawodowego. Pułtuscy rzemieślnicy mają na tym polu bogate tradycje i doświadczenia.

Janusz Borzyński – dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zapoznał uczestników spotkania z ofertą Cechu, skierowaną do gimnazjalistów – kandydatów do nauki zawodów rzemieślniczych, tzw. pracowników młodocianych.  Przedstawił niejako alternatywną ścieżkę kariery dla młodych ludzi, którzy już po gimnazjum mogą zdobywać kompetencje zawodowe bezpośrednio w zakładzie pracy, kontynuując jednocześnie naukę teoretyczną w szkole zawodowej. Atutami takiego kształcenia są:

  • Ÿ wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia wynikające z Kodeksu Pracy,
  •  ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
  •  zaliczenie okresu nauki zawodu do stażu pracy,
  •  kwalifikacje zawodowe zdobyte w rzemiośle wysoko cenione w kraju i za granicą.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku proponuje naukę w 20 zawodach rzemieślni-czych. Absolwenci nauki zawodu w rzemiośle po uzyskaniu świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz świadectwa czeladniczego mogą kontynuować dalsze kształcenie na poziomie średnim
i wyższym. Z różnych przyczyn taka ścieżka nauki może się okazać dla młodzieży najbardziej optymalna, zwłaszcza że pracownicy młodociani podlegają szczególnej ochronie prawnej, co również wyczerpująco omówił dyrektor pułtuskiego Cechu i starszy Cechu – pan Jerzy Załoga - jeden z lokalnych przedsiębiorców.


Zachęcamy Państwa do skorzystania z zakładki na naszej stronie „Kierunki polityki oświatowej”, gdzie można znaleźć przydatne linki dotyczące kształcenia zawodowego, a szczegółowe informacje o możliwościach nauki zawodu w rzemiośle można uzyskać w biurze Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, ul. Świętojańska 16, od pon. do pt. w godz. 7.30 – 15.30, tel./fax 23 692 25 02, tel. 603 910 199,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.crrip.pl