24 listopada 2015 r. w SP Boby odbyło się spotkanie dla rodziców z udziałem nauczycieli na temat: Dlaczego warto czytać dzieciom i jak motywować je do nauki. Prowadząca, Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz BP w Pułtusku, podkreśliła ogromną rolę rodziców w motywowaniu dzieci do nauki, że to oni powinni do-starczać motywacji i stwarzać odpowiednie warunki do nauki. Od najmłodszych lat rozwijać naturalną cieka-wość dziecka, wzbudzać jego motywację do poznawania nowych rzeczy, do nauki, poprzez:

-     systematyczne wyprawy do księgarni - niech dziecko samo wybierze sobie książeczkę czy czasopis-mo, które chętnie przeczyta,

-     organizowanie wycieczek do muzeów, na wystawy,

-     oglądanie z dzieckiem ciekawych programów TV i rozmawianie o nich,

-     rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, zabaw logicznych itp.

-   wykorzystywanie codziennych czynności i zdarzeń do ćwiczenia różnych umiejętności np., liczenia, logicznego myślenia itd.

-    dawanie przykładu własnym zachowaniem – spędzając wolny czas czytając prasę, książki, oglądając programy popularnonaukowe itp.

Rodzice powinni dawać dziecku do zrozumienia, że nauka jest ważna - nie mówić, że to strata czasu, nie zwalniać z udziału w lekcji z błahych powodów.

Wykazywać zainteresowanie karierą szkolną dziecka i wspierać je w niej:

-     interesować się tym, co wydarzyło się w szkole, rozmawiać o tym, czego dziecko się nauczyło,

-    wdrażać dziecko do systematyczności, uczyć dobrej organizacji pracy (odrabianie lekcji o tej samej porze, ale nie bezpośrednio przed lub po szkole) i zadbać o odpowiednie miejsce do nauki (stały kącik do pracy, odpowiedniej wysokości stół i krzesło, dobre oświetlenie - światło powinno padać z lewej strony (u dziecka leworęcznego – z prawej), zapewnienie ciszy i spokoju niezbędnego do prawidłowej koncentracji uwagi),

-     pomagać dziecku w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności.

Następnie przeszła do kolejnego zagadnienia i wyjaśniła zgromadzonym dlaczego warto czytać dzieciom, podkreślając dominującą rolę domu rodzinnego, który ma za zadanie stworzyć właściwy klimat do obco-wania młodego czytelnika z książką, ma ukazać jej wartość i użyteczność, wyrobić pożądane nawyki i doradzać na miarę swoich możliwości i posiadanej wiedzy oraz umiejętności. Przedszkole, a później szkoła, mają obowiązek wyrobienia u wszystkich uczniów umiejętności pracy z książką, mają rozwijać zaintereso-wania czytelnicze, mają kształcić poprzez właściwy dobór lektur, mają kierować procesem czytelnictwa zgodnie z realizowanym programem dydaktyczno-wychowawczym. Prowadząca podała zalety głośnego czytania dzieciom. Przytoczyła opinie specjalistów, którzy zalecają  m.in. czytanie na głos dziecku w każdym wieku, także nastolatkowi. Następnie zaproponowała obecnym na spotkaniu rodzicom i nauczycielom tytuły najpiękniejszych i wartościowych książek do codziennego czytania, uwzględniając przy tym wiek dziecka.