Biblioteka Pedagogiczna i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku 1 grudnia 2015 r. przeprowadziła kolejną edycję programu edukacyjnego w zakresie profilaktyki zakażeń HIV/AIDS.  
W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie: Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-wawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku.
  Uczestnicy obejrzeli film edukacyjny przygotowany przez Krajowe Centrum ds. AIDS, który w przejrzystej, uporządkowanej formie przedstawia najistotniejsze wiadomości na temat wirusa HIV i choroby AIDS, następnie wysłuchali wykładu i zapoznali się z prezentacją PPT przygotowanymi przez Barbarę Duszczyk – specjalistkę oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia przy PSSE w Pułtusku. Podczas wykładu zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia bezpiecznego stylu życia, zasadność przeprowadzania testów na zawartość wirusa HIV, zwłaszcza przez osoby mające przypadkowe kontakty seksualne.
   Podkreślono również, że „wydaje nam się, że pokonaliśmy AIDS. Media coraz rzadziej poruszają temat zakażeń wirusem HIV, właściwie jedynie przy okazji 1 grudnia. Skończyła się epidemia w Afryce* i strach przed nią na całym świecie. Jednak zespół nabytego niedoboru odporności to nadal groźna choroba – zwłaszcza w naszym regionie, Europie Wschodniej, gdzie liczba zakażeń wciąż rośnie. A dlaczego o tym nie słyszymy? Bo żadna inna choroba nie jest okryta tak ogromnym społecznym tabu. Tym bardziej powinniśmy o niej pamiętać. Światowy Dzień AIDS (zwany także Światowym Dniem Walki z AIDS) obchodzimy od 1988 roku, dzięki inicjatywie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest jedną z ośmiu najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego prowadzonych przez tę międzynarodową organizację.

Symbolem tego dnia jest czerwona wstążka. Politycy, osoby publiczne i każdy, kto solidaryzuje się z zakażonymi HIV i chorymi na AIDS, noszą ją tego dnia na ubraniu. 
Co roku lub co kilka lat zmienia się temat przewodni kampanii. Podkreślano już szczególnie trudną sytuację kobiet z AIDS, dużą zachorowalność dzieci bądź, jak w 2002 i 2003 roku, dyskryminację i piętno, jakie niesie ze sobą ta choroba. Od kilku lat hasło przewodnie brzmi: „Dążymy do zera: zero nowych zakażeń HIV, zero dyskryminacji, zero zgonów związanych z AIDS”. Niektórzy specjaliści krytykują je, podkreślając, że zamiast skupiać się na niemożliwym do osiągnięcia celu (trzy zera), warto podejmować mniej spektakularne, ale regularne działania na rzecz zapobiegania dyskryminacji osób chorych i polepszenia funkcjonowania służby zdrowia.

1 grudnia na całym świecie odbywają się konferencje, spotkania, akcje społeczne i wydarzenia kulturalne, podczas których mówi się o profilaktyce, o walce z AIDS i o pomocy chorym. Podczas corocznych kampanii podejmuje się różnorodną problematykę. Dobrym tego przykładem jest edycja Projektu Test. Skupiono się tu na osobach po pięćdziesiątce – organizatorzy ze Stowarzyszenia Pomoc Socjalna rozpoczęli akcję #Manifest50, która ma skierować naszą uwagę na kwestię seksualności osób po pięćdziesiątym roku życia, a przede wszystkim na profilaktykę i prewencję HIV w tej grupie wiekowej. „Debata publiczna przepełniona jest treściami erotycznymi, a seksualność na wolnym rynku jest towarem prawie idealnym. Kiedy jednak kończy się anonimowość i przechodzi się do problemów jednostki, nagle pojawia się wstyd, zakłopotanie, a czasem nawet wyparcie, stwarza to ogromne zagrożenie w obszarze zdrowia publicznego. Z danych epidemiologicznych wynika, że 11% nowych zachorowań na AIDS występuje u osób po pięćdziesiątce. Co więcej, liczba nowych przypadków w tej grupie rośnie szybciej niż wśród osób poniżej czterdziestego roku życia” – tłumaczy Agata Kwiatkowska, specjalista zdrowia publicznego i autorka kampanii.
Taki temat kampanii może niektórych dziwić. AIDS stereotypowo wiąże się z konkretnymi grupami społecznymi: osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych przyjmowanych dożylnie (np. heroiny), homoseksualistami i osobami podejmującymi ryzykowne zachowania seksualne (przede wszystkim pracownice seksbiznesu). To prawda, że współczynnik zakażeń jest u tych grup najwyższy (w naszym regionie mamy największy problem z zakażeniami wśród przedstawicieli tej pierwszej grupy).

Jednak polscy eksperci coraz częściej mówią, że naszym największym problemem jest niska wykrywalność, a więc zbyt mała liczba osób, które poddają się testom na obecność wirusa HIV. Leki, które ułatwiają chorym na AIDS codzienne funkcjonowanie, już istnieją. Choroba ta nie jest już wyrokiem. Pod warunkiem, że chory odpowiednio wcześnie dowie się o zakażeniu. Dlatego wykonywanie testów jest kluczowe nie tylko w grupach podwyższonego ryzyka, ale w całej populacji”.
źródło: http://www.ekokalendarz.pl/swiatowy-dzien-walki-z-aids/#more-3277

                   
                            
                   P R Z Y P O M I N A M Y

1 grudnia  Światowy Dzień AIDS lub Światowy Dzień Walki z AIDS
22-29 listopada to Europejski Tydzień Testowania na HIV
3. niedziela maja Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS: www.aids.gov.pl  ‎
Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne Krajowego Centrum ds. AIDS :  www.aids.gov.pl