Dorota Karkowska uczestniczyła w kilkudniowym szkoleniu dotyczącym EDUKACJI PRZEZ RUCH, której twórcą jest Pani Dorota Dziamska. EDUKACJA PRZEZ RUCH to pedagogiczny system kształcenia i terapii przeznaczony do pracy z dziećmi na poziomie edukacji elementarnej. Nawiązuje on do holistycznej koncepcji rozwoju człowieka i rozwija umiejętności konstruowania rzeczywistych zajęć zintegrowanych. Chodzi tu przede wszystkim o zintegrowany sposób pracy organizmu podczas uczenia się. Edukacja przez ruch to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający świat. 

Celem ćwiczenia edukacji przez ruch jest aktywizowanie struktury pamięci długotrwałej, a konkretnie jej trzech struktur: 

 1. Pamięci proceduralnej (dziecko rusza się w każdym ćwiczeniu),
 2. Pamięci zdarzenia, epizodycznej (przeżycia emocjonalne danego ćwiczenia - dźwięki, muzyka, rytm),
 3. Wiedzy (efekt ćwiczenia, np. praca plastyczna staje się punktem wyjścia do realizacji innych treści).

Każde zajęcie prowadzone omawianą metodą zawiera kolejne etapy:

   • ćwiczenia o charakterze graficznym lub manipulacyjnym - rytmicznie wykonywane przy optymalnym ruchu ciała,
   • swobodne działanie z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, prowadzące do powstania karty pracy,
   • zestawienie indywidualnych kart pracy w kartę zespołową, swobodna rozmowa na jej temat,
   • wykorzystanie powstałej karty pracy do przemyślanej analizy, dzięki której możemy zaplanować kolejne formy działania dzieci podczas zajęć.

 Podczas zajęć wykorzystujemy trzy podstawowe formy aktywności dzieci:

 1. Ćwiczenie - doskonali poszczególne funkcje organizmu, np. kreślenie, tupanie, skakanie,
 2. Zabawę - zawiera kilka ćwiczeń, np. w zabawie "Deszcz nad miastem" dzieci chodzą wokół stołu,
  kreślą rytmicznie krople ręką lewą i prawą,
 3. Grę - składa się z kilku ćwiczeń wg określonych zasad (np. ograniczenie czasu ich wykonywania).

3 - 4 latek kreśli rytmicznie jedną ręką kreski, kropki, owale, niepełne wiązki z punktu,

 5 – latek kreśli rytmicznie oburącz kreski, kropki, owale, niepełne wiązki z punktu, fale, spirale, jodełki, zygzaki,

   6 - 7 latek kreśli naprzemienne, rytmiczne ćwiczenia graficzne takie jak podane wyżej dla dzieci młodszych, a oprócz tego pełną wiązkę z punktu.


Poniżej prezentujemy przykłady prac nauczycieli pułtuskich przedszkoli z wykorzystaniem metody Edukacja Przez Ruch, którą omówiła i na przykładzie ćwiczeń i technik plastycznych pokazała Dorota Karkowska.