W Bibliotece Pedagogicznej już kolejny rok realizowana jest tematyka profilaktyki uzależnień. We wtorek, 18 października, na spotkanie dotyczące zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, w tym "dopalaczy" licznie przybyli uczniowie SOSW im. Anny Karłowicz, ze swoimi nauczycielkami.
Tradycyjnie - spotkanie poprowadziła specjalistka w tej dziedzinie - Pani Barbara Duszczyk, z PSSE w Pułtusku.

Młodzież obejrzała dwa filmy edukacyjne, bardzo wymowne, prezentujące skalę zjawiska zagrożenia, ryzyko uzależnienia oraz nieuniknione konsekwencje zażywania środków odurzających, w tym "dopalaczy", dla zdrowia i funkcjonowania organizmu młodego człowieka.
Na bazie przekazu filmowego, wywiązała się ożywiona dyskusja. Uczniowie chętnie dzielili się swoimi odczuciami, spostrzeżeniami oraz posiadaną wiedzą w tym zakresie. Nie zabrakło dociekliwych pytań, na które prowadząca udzielała wyczerpujących odpowiedzi.

Spotkanie zakończyło się pytaniem retorycznym, Czy warto ryzykować?