1 grudnia 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku odbyły się kolejne zajęcia w zakresie profilaktyki zakażeń HIV/AIDS. Nasza placówka we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiolo-giczną od kilku lat aktywnie uczestniczy w kampanii upowszechniającej wiedzę o wirusie i chorobie. Staramy się przełamywać stereotypy dotyczące chorych, jak również informować o celowości przeprowa-dzania testów na obecność wirusa HIV. Swoje działania kierujemy do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
W tym roku w spotkaniu uczestniczyli uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku.
Młodzież obejrzała film edukacyjny przygotowany przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz wysłuchała wykładu Barbary Duszczyk z PSSE w Pułtusku, która zwracała uwagę na konieczność prowadzenia zdrowego, bezpiecznego stylu życia i unikania zachowań ryzykownych.