Celem spotkania, które 13 marca poprowadziła Dorota Karkowska, pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku, było podniesienie wiedzy i świadomości nauczycieli oraz rodziców dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w Internecie, przedstawienie aktualnych zagrożeń występujących w sieci oraz zapoznanie z najlepszymi praktykami w zakresie mądrego, dobrego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu przez najmłodszych internautów. Nauczyciele i rodzice z SP w Bobach poznali najczęstsze zagrożenia, na jakie narażone są dzieci w Internecie. Zapoznali się z nazewnictwem i wiedzą, co to są szkodliwe treści, cyberprzemoc, child grooming i co zrobić, aby dziecko nie padło ofiarą groomingu. Ponadto poznali zasady bezpieczeństwa mogące pomóc w zapobieganiu uzależnieniu dziecka od Internetu, przykłady regulacji prawnych oraz numery do specjalistów i telefon zaufania. Szkolenie zakończyło się rozdaniem materiałów edukacyjnych i krótkim podsumowaniem.
Zdobyta wiedza pozwoli na podniesienie świadomości i odpowiedzialności rodziców i nauczycieli za dzieci i młodzież, a tym samym zmniejszenie skali zagrożeń, których źródłem może być INTERNET.