Lp.

 

TEMATYKA/odbiorcy

 

 

TERMIN

 

PROWADZĄCY

 

1.

 

Pogadanki dla rodziców nt. znaczenia czytania w rozwoju emocjonalnym dziecka


Szkolenia dla rad pedagogicznych
nt. wartości społecznych,
 w tym tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji

 

do uzgodnienia

 

Dorota Karkowska

 

 

 

2.

 
Lekcje dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej
„Wartości w życiu ucznia”


 

do uzgodnienia

 

Joanna Sobocińska

 

3.

 

 

Kształcenie zawodowe i doradztwo zawodowe, 
spotkanie dla nauczycieli i uczniów

 

luty 2018 r.

 

Janusz Borzyński – Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości
oraz
doradca zawodowy
z Powiatowego Urzędu Pracy
w Pułtusku
 

 

4.

 

 

Warsztaty plastyczne dla nauczycieli przedszkoli
„Inspiracje plastyczne na cztery pory roku”
 

 

 

kwiecień 2018 r. r.

 

Cecylia Hanna Wróblewska

 

5.

 

Zaburzenia odżywiania i ich skutki 
szkolenie dla nauczycieli i uczniów

 

8 grudnia 2017 r.

W zależności od zainteresowania spotkania odbędą się w trzech grupach, o 9.00, 10.15 i 11.30

 

Barbara Duszczyk
 i Danuta Brzuska,
PSSE w Pułtusku

 

6.

 

Przeciwdziałanie boreliozie i innym chorobom odkleszczowym, 
szkolenie dla nauczycieli i uczniów

 

marzec 2018 r.

 

Barbara Duszczyk, PSSE w Pułtusku 

 

7.

 

Kształtowanie wartości społecznych: tolerancji, norm moralnych i obyczajowych, spotkanie dla nauczycieli 

 

 

kwiecień 2018 r.

 

 

Izabela Lachowska, teolog, nauczycielka

 

 

8.

 

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych na temat bezpieczeństwa w Internecie
i świadomego korzystania z mediów społecznościowych

 

 

do uzgodnienia

 

 

Joanna Sobocińska