W dniu 15.11.2017 r. odbyło się spotkanie z rodzicami dwóch klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku na temat kształtowania postaw czytelniczych u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Celem prelekcji było: wskazanie potrzeby spędzenia czasu wolnego z książką, zachęcenie do częstego czytania książek, ukazanie korzyści płynących z czytania książek. Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz BP Pułtusk w swoim miniwykładzie zwróciła uwagę na potrzebę i znaczenie głośnego czytania dzieciom przez rodziców, słuchania jak dzieci czytają i zachęcania ich do korzystania z różnych książek podczas odrabiania lekcji. Prowadząca podkreśliła, że to na rodzicach spoczywa ogromna odpowiedzialność za wytworzenie ciekawości poznawczej dziecka, potrzeby komunikacji, pozytywnej postawy wobec czytania i wytworzenia nawyków czytelniczych. Podała funkcje wychowawcze książki, różnorodne formy pracy nad rozwijaniem zamiłowań czytelniczych, 7 najważniejszych powodów dla których powinno się czytać książki. Przytoczyła opinie i rady psychologów, którzy zalecają m.in. czytanie na głos dziecku w każdym wieku, także nastolatkowi. Nadmieniła o prawach i obowiązkach dziecka (obowiązkiem każdego dziecka jest czytanie lektur szkolnych). Zaprezentowała i rozdała wszystkim zgromadzonym foldery, na których widnieją tytuły najpiękniejszych i wartościowych książek do codziennego czytania. Nakłoniła do odwiedzania bibliotek znajdujących się w mieście Pułtusk i wypożyczania książek, audiobooków, korzystania z największego zbioru elektronicznych publikacji renomowanych polskich wydawnictw na www.libra.ibuk.pl.