W dniu 9.02.2018 r. w PSP Boby odbyło się spotkanie dla rodziców na temat bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży, które poprowadziła Dorota Karkowska pracownik Biblioteki Pedago-gicznej w Pułtusku. Prezentacja miała na celu ukazanie rodzicom jakie możliwości daje Internet, wskazywała na zagrożenia z jakimi można spotkać się w Internecie. Pokazywała, co warto wiedzieć i co można zrobić, aby Internet był bezpieczniejszy.

W prezentacji zapoznano również słuchaczy z ciekawymi i bezpiecznymi stronami dla dzieci oraz ze stronami dla rodziców, zawierającymi szeroką wiedzę na temat Internetu. Spotkanie zakończyło się podaniem informacji, w jaki sposób i gdzie można zgłaszać nielegalne i szkodliwe treści napotkane w Internecie oraz rozdaniem umowy zawarcia pomiędzy dzieckiem a rodzicami dotyczącej zasad korzystania z Internetu. Zawarcie umowy i umieszczenie jej w widocznym miejscu obok komputera będzie przypominać dziecku o sposobach unikania i radzenia sobie z zagrożeniami w Sieci.