W dniu 5.02.2018 r. odbyło się w PSP Płocochowo szkolenie rodziców wszystkich poziomów naucza-nia. 
Tematem szkolenia było Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online. Podczas szkolenia omówiono korzyści ze stosowania komputera, ale w sposób szczególny zwrócono rodzicom uwagę na zagroże-nia wynikające z jego stosowania.

Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz przybli-żyła rodzicom typy zabezpieczeń antywirusowych oraz zabezpieczeń przed niepożądanymi treściami. Podkreśliła, iż używanie narzędzi informatycznych wiąże się ze zjawiskami negatywnymi, na które uwagę muszą zwracać zarówno nauczyciele w szkole, jak i rodzice w domu.

Uczuliła rodziców na baczne przyglądanie się temu z jakich stron korzysta dziecko w domu, a także z kim i o czym pisze czy rozmawia korzystając z komunikatorów tekstowych i głosowych. Udzieliła rów-nież konkretnych porad jak „skontrolować własne dziecko”.

Poleciła rodzicom interesujące a zarazem bezpieczne strony dla dzieci i młodzieży, a także stronę umo-żliwiającą zgłaszanie napotkanych lub otrzymanych za pośrednictwem sieci treści o charakterze niezgo-dnym z polskim prawem. Zapoznała z narzędziami do blokowania na domowym komputerze stron o niepożądanej tematyce. Przy okazji omówiła najpopularniejszy w Europie system klasyfikacji gier PEGI pod kątem wieku dziecka i znaków graficznych dotyczących treści zawartych w grach, podała rodzaje gier oraz ich wady i zalety. Nadmieniła o zjawisku coraz bardziej popularnym tj. plagiatowanie, mowa nienawiści i hejt. Zwróciła uwagę na konsekwencje prawne w obu przypadkach. Na zakończenie słuchacze otrzymali umowę zawarcia pomiędzy dzieckiem a rodzicami dotyczącą zasad korzystania z Internetu. Zawarcie umowy i umieszczenie jej w widocznym miejscu obok komputera będzie przypomi-nać dziecku o sposobach unikania i radzenia sobie z zagrożeniami w Sieci.