Dnia 21 listopada 2018 r. w SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku odbył się konkurs czytelniczy Czytamy ze Słodziakami. Główny cel tego przedsięwzięcia to rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz doskonalenie techniki czytania. Każdy uczestnik konkursu miał za zadanie pięknie przeczytać fragment opowiadania z książki Renaty Piątkowskiej Gang Słodziaków. Prezentację wybranego urywku oceniała komisja według następujących kryteriów: dobór tekstu i jego opanowanie czytania, interpretacja tekstu, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój). 
Jury, której przewodniczyła Dorota Karkowska – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku, miało trudne zadanie by przyznać uczniom trzy pierwsze miejsca i tego nie zrobiła, gdyż wszyscy byli wspa-niale przygotowani, pięknie czytali oraz zaprezentowali ciekawe stroje i rekwizyty. Każdy z uczniów otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową. Nagrody ufundowała sieć sklepów Biedronka, która wspiera różnorodne inicja-tywy na rzecz czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.