W dniu 27.11.2018 r. odbyła się w SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku szkoleniowa rada pedagogiczna dla ponad 60 nauczycieli i wychowawców na temat nauczania wartości.
Celem pedagogizacji w zamyśle prowadzących, Doroty Karkowskiej i Izabeli Lachowskiej - nauczycielek bibliotekarek było: aktywny udział uczestników w szkoleniu, rozumienie roli szkoły w kształtowaniu postaw, rozpoznanie i wykorzystanie swojego systemu wartości w pracy pedagogicznej oraz świadome konstruowa-nie zajęć pod kątem kształtowania pożądanych postaw uczniów. Autorki szkolenia w oparciu o prezentację multimedialną pogłębiły wiedzę uczestników z zakresu wartości moralnych - jako niezbywalnych wartości społecznych. Na przykładach konkretnych opowiadań (Niebieskie kamienie, Serce, Brzydka wróżka), zabawy i scenek pokazały, jak można zaszczepić w dzieciach wartości moralne, takie jak: szacunek, uczciwość, odwaga, odpowiedzialność, pokojowość, miłość czy mądrość. Zachęciły do tworzenia wraz z uczniami wiedzy na temat wartości, co jest dla nich ważne/katalog zasad i wartości, co robić, by zasady /wartości /kontrakt żył. Omówiły metodę projektów, wskazując na samodzielność i odpowiedzialność czyli dzieci
i młodzież dla innych dzieci, dla starszych i chorych (olimpiady sportowe, bale karnawałowe, odwiedziny w dzień św. Mikołaja, odwiedziny w DPS z okazji Dnia Babci i Dziadka, dni hospicyjne, itp.) jak i szereg innych metod, tj. papierowe mosty, życie w depozycie, wartościowy mini-album czy wartościowe ABC.

Mocny system wartości moralnych to największy kapitał człowieka. Wartości moralne budują charakter, a charakter − jak twierdził Heraklit − jest przeznaczeniem. W tym budowaniu kolejną cegiełkę swoją postawić musi nauczyciel.