https://tiny.pl/tqhcl

 

 

 

   12 grudnia 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku odbyło się kolejne spotkanie dla młodzieży szkolnej z cyklu „Profilaktyka uzależnień od „dopalaczy”.
  
Uczniowie wysłuchali wykładu Barbary Duszczyk z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz obejrzeli kilka poruszają-cych filmów edukacyjnych, w których specjaliści terapii uzależnień oraz sami uzależnieni opowiadali o swoich doświadczeniach i przestrzegali przed sięganiem po nowe narkotyki - dopalacze.
 
Zjawisko zażywania środków odurzających przez dzieci i młodzież jest obecnie jednym z głównych proble-mów społecznych i budzi powszechne zaniepokojenie. Prowadzone badania dotyczące zażywania narkoty-ków i innych substancji psychoaktywnych skłaniają do wprowadzania odpowiednich działań profilaktycz-nych.
  Biblioteka Pedagogiczna wspiera szkoły w ich działalności wychowawczej między innymi poprzez realizację szeregu programów profilaktycznych. Głównymi celami ostatniego spotkania były:
wyposażenie nauczycieli i uczniów w niezbędną wiedzę  na temat zażywania dopalaczy,
-  poznanie sposobów rozpoznawania i przeciwdziałania uzależnieniu,
-  przedstawienie zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy.
Mamy nadzieję, że spotkanie w bibliotece przyczyniło się do pogłębienia wiedzy młodzieży na temat niebezpieczeństw związanych z nowymi narkotykami, jakimi są dopalacze.

Poniżej podajemy ważne kontakty dla zainteresowanych:

http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/nalogi/dopalacze-objawy-zatrucia-i-skutki-uboczne-zazywania-dopalaczy_37554.html
https://msw.gov.pl/pl/dopalacze-kradna-zycie/3,Mapa-inicjatyw.html
http://dopalaczeinfo.pl/
http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/FAQ%20Dopalacze%20najwa%C5%BCniejsze%20informacje%20GIS(3).pdf

BEZPŁATNA INFOLINIA WS. DOPALACZY 800 060 800