W ramach doskonalenia zawodowego 3 listopada 2010 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyło się spotkanie ze specjalistą terapii uzależnień mgr Beatą Pawlikowską, na temat asertywności i komunikacji interpersonalnej. Siłą rzeczy treści przekazane obecnym na spotkaniu nauczycielom musiały zostać zredukowane, ponieważ cały cykl takich zajęć obejmuje zwykle minimum 18 godzin.

Zakres tematyczny zajęć obejmował:

 • przedstawienie podstawowych definicji,
 • różnice między zachowaniem agresywnym, uległym a asertywnym,
 • test autopercepcji mojego zachowania, moja mapa asertywności,
 • mowa ciała w zachowaniu agresywnym, uległym a asertywnym,
 • budowanie terytorium psychologicznego i jego ochrona,
 • prawa psychologiczne Fensterheima,
 • asertywne wyrażanie opinii, krytyki, złości, zakłopotania,
 • asertywne przyjmowanie krytyki.

Realizując warsztaty wykorzystano następujące metody:

 • mikrowykłady,
 • praca z grupą,
 • scenki,
 • burza mózgów,
 • praca indywidualna na arkuszach.

Mimo ograniczenia czasowego, uczestniczący w warsztatach nauczyciele, zostali zapoznani z metodami skutecznego radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi. Poznali asertywne metody wyrażania złości, zakłopotania, a także asertywnego przyjmowania krytyki.

   Na zakończenie zgłoszono postulat, aby w bibliotece zorganizować spotkanie na temat radzenia sobie z przykrymi emocjami. Być może uda się to jeszcze w tym roku szkolnym...