W tegoroczne obchody DBI włączyła się Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku organizując spotkania dla dorosłych w wybranych placów-kach powiatu pułtuskiego. Podczas szkolenia prowadząca Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz omówiła korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania komputera. Przybliżyła zgromadzonym typy zabezpieczeń antywirusowych oraz typy zabezpieczeń przed niepo-żądanymi treściami. Poleciła rodzicom i nauczycielom interesujące a zarazem bezpieczne strony dla dzieci i młodzieży, a także stronę umożliwiającą zgłaszanie napotkanych lub otrzymanych za pośredni-ctwem sieci treści o charakterze niezgodnym z polskim prawem. Zapoznała z narzędziami do blokowania na domowym komputerze stron o niepożądanej tematyce. Przy okazji omówiła najpopularniej-szy w Europie system klasyfikacji gier PEGI pod kątem wieku dziecka i znaków graficznych dotyczących treści zawartych w grach, podała rodzaje gier oraz ich wady i zalety. Nadmieniła o zjawisku coraz bardziej popularnym tj. plagiatowanie, mowa nienawiści i hejt. Zwróciła uwagę na konsekwencje prawne w obu przypadkach. Na zakończenie słuchacze otrzymali umowę zawarcia pomiędzy dzieckiem a rodzicami dotyczącą zasad korzystania z Internetu. Zawarcie umowy i umieszczenie jej w widocznym miejscu obok komputera będzie przypominać dziecku o sposobach unikania i radzenia sobie z zagrożeniami w Sieci.