W dniu 15 kwietnia 2019 r. już po raz kolejny do biblioteki zawitali uczniowie ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW wraz z nauczycielką panią Mariolą Żebrowską. Uczniowie i tym razem obejrzeli kolejny film prezentujący wybrane zawody (rolnik, sprzedawca), w tym także osoby wykonujące dane zawody oraz narzędzia i materiały wykorzystywane w procesie pracy. Każdy zawód zaprezentowany z 3 perspektyw: z pozycji pracodawcy, pracownika oraz osoby uczącej się do wykonywania czynności w określonym zawodzie. Zawód widziany oczami pracodawcy, predyspozycje, zestaw pożądanych umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych pracownika. Następnie Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz omówiła z uczniami najbardziej pożądane cechy dobrego pracownika, jak i cechy charakteru, których nie lubią pracodawcy.
Dalsza część praktyk wspomaganych polegała na wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela bibliotekarza, ponieważ jednym z podstawowych warunków
sukcesu we wspomaganym zatrudnieniu jest właściwe dopasowanie pracy – dopasowanie osoby pod względem jej umiejętności i zainteresowań do wymagań związanych z konkretną pracą.  W tej części praktyk młodzież przystąpiła do prac takich jak: naprawa zniszczonych książek, układanie i wiązanie czasopism pedagogicznych i prasy według numeracji bądź daty ukazania się periodyku. Układała książki na półkach według kolejności alfabetycznej i UKD. Poznała kolejne urządzenia biurowe i ich obsługę. Uczniowie dowiedzieli się również, że egzemplarze wycofane z różnych powodów z księgozbioru (np. dezaktualizacja, uszkodzenia), które nie nadają się do wykorzystania w żadnym innym celu, nawet na wymianę czy dary, a jedynie nadające się "na przemiał", czyli na surowiec do produkcji nowego papieru, mogą zabrać i oddać do skupu makulatury.