10 maja 2019 r. Biblioteka Pedagogiczna we współpracy z Nadleśnictwem Pułtusk zorganizowała wycieczkę edukacyjną
„Osobliwości przyrodnicze regionu oraz bezpieczeństwo i kultura zachowania się w lesie”. Celami imprezy były: wspomaganie szkół i placówek w ich funkcji dydaktycznej i wychowawczej, wyposażenie uczestników w wiedzę na temat unikatowych gatunków przyrodniczych występujących w okolicy Pułtuska oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego, chroniącego przy-rodę korzystania z jej zasobów.

Licznie przybyli uczniowie ze szkół powiatu pułtuskiego wysłuchali interesującej gawędy pana Adama Gadomskiego, który w nadleśnictwie zajmuje się m.in. edukacją przyrodniczą i leśną. Zostali zapoznani także z najważniejszymi zasadami zachowania się w środowisku przyrodni-czym.
Dzięki zaś uprzejmości i gościnności dyrektora Domu Polonii w Pułtusku - pana Michała Kisiela uczestnicy wycieczki, słuchając pogadanki, mogli podziwiać nadnarwiańską przyrodę, pod-glądać żerujące i zrywające się do lotu czaple i łabędzie nieme - gatunki licznie występujące w okolicy.
Wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani symbolicznymi upominkami, ufundowanymi przez Nadleśnictwo Pułtusk.