W dniu 20 marca 2019 r. w Miejskim Przedszkolu nr 4 odbył się Vl KONKURS RECYTATORSKI pod hasłem "Piękna nasza Polska cała". Uczestnikami konkursu były dzieci 5-6 letnie z miasta i gminy Pułtusk. Celem konkursu było popularyzowanie poezji dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich przedszkolaków, zainteresowanie dzieci poezją i wspieranie ich działań twórczych oraz krzewienie patrio-tyzmu i miłości do Ojczyzny. Do komisji konkursowej zaproszono: Dorotę Karkowską nauczyciela bibliotekarza, Lecha Chybowskiego dziennikarza Pułtuskiej Gazety Powiatowej i Patrycję Kazimierczak sekretarza Miasta Pułtusk. Jury oceniając występy dzieci brało pod uwagę  w szczególności: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretację tekstu i kulturę słowa a także „ogólny wyraz artystyczny” (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój). Podczas obrad komisji dzieci z przedszkola piosenką i tańcem umiliły czas zgromadzo-nym. Recytacje przedszkolaków jury oceniło bardzo wysoko i po dłu-gim namyśle wybrało laureatów.
Zostali nimi:
I miejsce ex aequo PIOTR KRASA i MARIA ZAGATA
II miejsce ex aequo MAJA FIGURSKA i MARCELINA KORDOWSKA
III miejsce FRANCISZEK WASZKIEWICZ
Wyróżnienie LENA PIOTROWSKA  
Piękne nagrody i dyplomy czekały nie tylko na zwycięzców konkursu, ale także na wszystkich uczestników.