HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ SZKÓŁ I PLACÓWEK
na rok szkolny 2019/2020

 

 

Lp.

 

TEMATYKA/odbiorcy

 

 

TERMIN

 

PROWADZĄCY

 

1.

 

Wychowanie do wartości, kształtowanie patriotycznych postaw uczniów – szkolenia rad pedagogicznych


do uzgodnienia

 

 

 


Dorota Karkowska

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

Lekcje dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - „Porozmawiajmy o profilaktyce uzależnień
od smartfonu i Internetu”,

dla klas VII-VIII – „Rozwijanie kompetencji cyfrowych” lub udział w projekcie Mądrzy Cyfrowi

 

 

do uzgodnienia

 

 

październik/grudzień 2019 r.

 

 

 

Joanna Sobocińska

 

 

 

 

4.

 

 

 

Funkcjonowanie doradztwa zawodowego w PUP
oraz oferta edukacyjna Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Pułtusku
- spotkanie dla nauczycieli i uczniów

 

 

 

luty 2020 r.

 

Janusz Borzyński – Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości
w Pułtusku
oraz
Agnieszka Wrzeszcz - doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

 

 

 

5.

  

 

6.

 

 

Warsztaty plastyczne dla nauczycieli:
„Inspiracje plastyczne na cztery pory roku” - cz. II

 

 

„Filiżanka z kawą” – warsztaty dla nauczycieli

 

 

 

kwiecień 2020 r.

 

 

październik 2019 r.

 


Cecylia Hanna Wróblewska

 

 

Joanna Łach

 

 

 

7.

 

 

8.

 

9.

 

Profilaktyka uzależnień od dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych – spotkanie dla młodzieży i nauczycieli

Światowy Dzień Walki z AIDS – dla uczniów
i nauczycieli 

Przeciwdziałanie boreliozie i innym chorobom odkleszczowym – spotkanie dla uczniów i nauczycieli

 

 

 

24 października 2019

 

 

28 listopada 2019 r.

 

marzec 2020 r.

 

 

 

 

 

 Barbara Duszczyk, PSSE
w Pułtusku