26 czerwca 2019 r. w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Pułtusku miało miejsce podsumowanie rocznej wspólpracy w ramach PROJEKTU Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania. Nauczycielka bibliotekarz wspomagająca placówkę, Joanna Sobocińska, zaprezentowała radzie pedagogicznej efekty pracy zebrane w przeprowadzonej ewaluacji, na bazie których nauczycielki wypracowały wnioski i rekomendacje do realizacji w kolejnym roku szkolnym.
Udział przedszkola w projekcie przyczynił się do rozwoju kompetencji uczenia się dzieci, jak również zachęcił nauczycielki do częstszego stosowania aktywnych metod pracy, zwłaszcza metody projektu oraz eksperymentów, co znalazło dużą aprobatę wśród wychowanków jaki i ich rodziców.