17 października 2019 r. w bibliotece odbyły się warsztaty plastyczne „Lewitująca filiżanka”, które poprowadziła nauczy-cielka PSP nr 1 w Pułtusku, Pani Joanna Łach.

Na spotkanie licznie przybyli kreatywni nauczyciele powiatu pułtuskiego, poszukujący wciąż nowych rozwiązań, metod i form aktywności, wzbogacających swój warsztat metodyczny.

Liczne walory artystyczne i dekoracyjne prezentowanej techniki stwarzają wiele możliwości zarówno uczniom jak i nauczycielom. Należy przy tym zachować szczególne względy bezpieczeństwa, ponieważ praca z klejem na gorąco wskazana jest do pracy z uczniami głównie starszymi, ale też
i młodszymi, jednak u tych w formie indywidualnej, pod nadzorem nauczyciela.

Koordynatorka działania, Joanna Sobocińska, zaprasza chętnych nauczycieli do dzielenia się własnymi doświadczenia-mi, umiejętnościami i wiedzą w formie spotkań warsztatowych, organizowanych w bibliotece.