Dnia 31 stycznia 2011 r. nauczycielka bibliotekarz Renata Lipińska-Stasiak, w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, przeprowadziła w świetlicy środowiskowej w Pułtusku zajęcia na temat promowania czytelnictwa jako skutecznej metody rozwoju psychospołecznego ucznia.

W zajęciach uczestniczyły dzieci ze Słonecznikowej Braci, w wieku od 6 do 14 lat, pod opieką swoich Pań : Teresy Chojnackiej i Danuty Lechmańskiej.

Zajęcia miały na celu m.in. rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do systematycznego korzystania z zasobów biblioteki oraz umiejętnego wykorzystania ich, zapoznanie dzieci z budową książki i wdrożenie do poszanowania jej.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę na różne typy bibliotek, dzieci wskazywały te, które znajdują się w naszym mieście. Utrwalono właściwe zachowanie się w bibliotece, omówiono procedurę zapisu. Rozmawiano o walorach czytania książek, w tym o możliwości wzbogacania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań dzieci, ale także o możliwości (szansie) rozwiązywania pewnych problemów, dzięki książkom specjalistycznym.

Druga część zajęć zawierała elementy biblioterapii. W oparciu o tekst Latający dywan, z muzyką relaksacyjną w tle, dzieci wykonały ilustracje - współtworząc w ten sposób własną książkę. Efekty pracy zadowoliły wszystkich obecnych. Prace dzieci wyeksponowane zostały w naszej placówce, gdzie zainteresowane osoby mogą je oglądać do końca marca b.r.