24 października 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtu-sku odbyło się kolejne spotkanie profilaktyczne skierowane do młodzieży szkolnej omawiające zagrożenia, jakie niesie ze sobą używanie nowych narkotyków (dopalaczy) i innych środków psychoaktywnych. Uczniowie wysłuchali wykładu Barbary Duszczyk z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-gicznej oraz obejrzeli kilka poruszających filmów edukacyj-nych, w których specjaliści terapii uzależnień oraz sami uzależnieni opowiadali o swoich doświadczeniach i przestrze-gali przed sięganiem po te substancje.
  Biblioteka Pedagogiczna wspiera szkoły w ich działalności wychowawczej między innymi poprzez realizację szeregu programów profilaktycznych. Głównymi celami ostatniego spotkania były:
wyposażenie nauczycieli i uczniów w niezbędną wiedzę na temat zażywania substancji psychoaktywnych,
-  poznanie sposobów rozpoznawania i przeciwdziałania uzależnieniu,
-  przedstawienie metod terapeutycznych i instytucji oferujących pomoc uzależnionym.

Mamy nadzieję, że spotkanie w bibliotece przyczyniło się 
do pogłębienia wiedzy młodzieży na temat niebezpieczeństw 
związanych z nowymi narkotykami, jakimi są dopalacze.
Poniżej podajemy ważne kontakty dla zainteresowanych:

 http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/nalogi/dopalacze-objawy-zatrucia-i-skutki-uboczne-zazywania-dopalaczy_37554.html

https://msw.gov.pl/pl/dopalacze-kradna-zycie/3,Mapa-inicjatyw.html
http://dopalaczeinfo.pl/
http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/FAQ%20Dopalacze%20najwa%C5%BCniejsze%20informacje%20GIS(3).pdf