Dnia 13.11.2019 r. w Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi odbyło się spotkanie dla rodziców i nauczycieli na temat bezpieczeństwa cyfrowego dzieci.
Celem spotkania było: podniesienie wiedzy i świadomości rodziców i nauczycieli dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w Internecie, przedstawienie aktualnych zagrożeń występujących w sieci oraz zapoznanie z najlepszymi praktykami w zakresie mądrego, dobrego i odpowiedzial-nego korzystania z urządzeń mobilnych przez najmłodszych internautów. Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku przestawiła korzyści i zagroże-nia płynące z Internetu, przybliżyła zgromadzonym 
typy zabezpieczeń antywirusowych oraz typy zabezpieczeń przed niepożądanymi treściami. Poleciła rodzicom i nauczycielom interesu-jące a zarazem bezpieczne strony dla dzieci BEST APP, FAMILY LINK, a także stronę umożli-wiającą zgłaszanie napotkanych lub otrzymanych za pośrednictwem sieci treści o charakterze niezgodnym z polskim prawem. Przy okazji omówiła najpopularniejszy w Europie system klasyfikacji gier PEGI pod kątem wieku dziecka i znaków graficznych dotyczących treści za-wartych w grach, podała rodzaje gier oraz ich wady i zalety. Zwróciła uwagę na skutki nadmier-nego korzystania przedszkolaków z urządzeń mobilnych i nowych technologii.
Zdobyta wiedza pozwoli rodzicom na podniesienie świadomości i odpowiedzialności za ich dzieci, a tym samym zmniejszenie skali zagrożeń zarówno zdrowotnych i społecznych, których źródłem mogą być urządzenia cyfrowe.