15 marca 2011r. miała miejsce kolejna wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku, w której uczestniczyły dzieci z grupy Pani Marioli Męczyńskiej i Bogusławy Piórkowskiej.

Tym razem tematem zajęć były legendy warszawskie i krakowskie. Nasza koleżanka Dorota Karkowska zapoznała dzieci z treścią wybranych legend, po czym pogłębiła wiadomości na temat miast - stolic Polski - Krakowa i Warszawy. Mobilizowała wychowanków ośrodka do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, wykorzystując różne formy i metody pracy (odgrywanie ról, praca plastyczna: pomnik Syreny - wypełnianie konturu plasteliną, rozwiązywanie zagadek, czytanie wierszy).

Nie zabrakło czasu na występy artystyczne. Dziewczynki zaprezentowały swoje zdolności muzyczne. Śpiewały utwory znanych polskich wykonawców estradowych. "Ach, co to był za śpiew..." - cytuję Panią Dorotę...

Powróci znów, by kontynuować rozpoczętą podróż w świat książki i rozbudzać zainteresowania dzieci literaturą przez ciekawe zabawy literacko-teatralne.

Prace plastyczne, wykonane przez wychowanków ośrodka, można obejrzeć w naszej placówce.