Biblioteka Pedagogiczna i SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku włączyły się do II edycji akcji charytatywnej "Łańcuch Dobra" organizowanej przez Stowarzyszenie "Pro Salute". Celem udziału w akcji bicia rekordu długości papierowego łańcucha choinkowego osiągniętego w I edycji (111km 119m  57cm) jest pokazanie dzie-ciom z dystrofią, że nie są samotne w swojej chorobie. Zmobilizowanie dużej grupy osób do pobicia rekordu daje chorym sygnał do poradzenia sobie z dystrofią. Eksponując w swoich placówkach "Łańcuch Dobra" przyczyniamy się do wsparcia dzieci, które podejmują trud walki z chorobą. Zachęcamy wszystkich zaglądających na naszą stronę do udziału w akcji i wsparcia tych chorych dzieci.