28 listopada 2019 r. Biblioteka Pedagogiczna we współ-pracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pułtusku zorganizowała cykl szkoleń dla nauczycieli i mło-dzieży szkolnej „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS”.
   Asumptem do zorganizowania tych spotkań był zbliżają-cy się Światowy Dzień AIDS, obchodzony zawsze 1 grud-nia, a ustanowiony w 1988 r. przez WHO.
Jego celem jest uwrażliwienie na problem oraz solidaryzo-wanie się z ludźmi dotkniętymi tą chorobą. Jest to bardzo ważna data, która integruje wiele działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS, podejmowanych na całym świecie. Aby ten wyjątkowy dzień co roku był sukcesem, nad jego koncepcją przez cały rok pracuje wielu ludzi.
Od ponad 30 lat z okazji 1 grudnia na całym świecie prze-prowadzana jest kampania, mająca za zadanie zwrócenie oczu całego świata na problem HIV/AIDS. Kampania odbywa się zawsze pod parasolowym hasłem „Zatrzymać AIDS. Dotrzymać obietnicy.”, ale dodatkowo co roku zmienia się jej szczególne przesłanie, mające na celu zwrócenie uwagi światowej społeczności na różne aspekty epidemii (np. „Jeden Świat. Jedna Nadzieja”, „Czy słyszałeś mnie dzisiaj?", „Kobiety, dziewczęta, HIV i AIDS” albo „Żyj i daj żyć – stygmatyza-cja i dyskryminacja”. Przesłanie kampanii z okazji Światowego Dnia AIDS na lata 2009/2010 to „Powszechny dostęp i prawa człowieka”. W 2018 r. kampania pod hasłem: „Mam czas rozmawiać” (#mamczasrozmawiac) powstała, by stać się  inspiracją do podjęcia w rodzinie dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu.
Pierwsza edycja kampanii została przeprowadzona w listopadzie 2017 roku. W roku 2018 działania kampanijne były przeprowadzone w dwóch częściach:

- w czerwcu 2018 r., w dniach: 8-15.06.2018 r.,
- na przełomie listopada i grudnia 2018 r., w dniach: 23-30.11.2018 r. (podczas Europejskiego Tygodnia Testowania), oraz 1.12.2018 r. (podczas Światowego Dnia AIDS). 

Główne cele kampanii w jej odsłonie na rok 2018 to:

Edycja czerwcowa:
- promowanie dialogu pomiędzy matkami a córkami, na temat konieczności testowania w kierunku HIV,
- przypomnienie kobietom planującym macierzyństwo lub będącym już w ciąży o badaniach w kierunku HIV, w myśl haseł: „Bądź mamą na medal. Zrób w ciąży wszystkie badania, w tym test na HIV”, „Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka”, „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS”.
Edycja listopadowa:
- nacisk na dialog dotyczący konieczności testowania w kierunku HIV oraz zachęcenie do wykonania testu diagnosty-cznego w jednym z 30 punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD),
- wzmocnienie przekazu, że rozmowa na te tematy z bliskimi, może przyczynić się do lepszej edukacji, wyższej świadomości na temat konieczności wykonywania testu w kierunku HIV, a w konsekwencji spadku liczby zakażających się osób,
- promocja edukacji na temat HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową, aby miała ona swój początek w rodzinie i była dostosowana do wieku i potrzeb odbiorców.

Hasłem tegorocznych obchodów jest „Społeczności mają wpływ”.

Aktualnie na świecie żyje około 41 milionów osób z HIV/AIDS i ta liczba stale wzrasta. Zdaniem ekspertów z Krajowego Centrum AIDS dokładnie co 6 sekund na całym świecie dochodzi do zarażenia wirusem HIV. W 2018 r. odnotowano łącznie ok. 1,7 miliona nowych zakażeń. W Polsce żyje ok. 20 tys. osób zakażonych HIV. Co roku rejestruje się średnio 1200 nowych przypadków, o pozytywnym wyniku testu dowiadują się 3-4 osoby każdego dnia.
Większość osób będących zakażonymi nie jest tego świadoma, a niestety nieleczone prowadzi do powstania niebezpiecznej choroby AIDS. AIDS to zespół nabytego niedoboru odporności, który charakteryzuje się bardzo niskim poziomem limfocytów CD4. W związku z tym dochodzi do uszkodzenia układu immunologicznego czego konsekwencją jest nabywanie chorób takich jak np. nowotwory, zapalenie płuc, grzybica i inne. Wirusem HIV można zarazić się poprzez kontakt osoby zdrowej z krwią lub błoną śluzową nosiciela. Do zakażenia dochodzi również przez niewysterylizowane narzędzia, igły itp. Często drogą zakażenia są kontakty płciowe. 
Na świecie ponad 50% nosicieli HIV nie wie o zakażeniu. W Polsce blisko 70%, mimo że zdaniem  prof. Justyny Kowalskiej leczenie pacjentów z HIV jest w naszym kraju na światowym poziomie. Osoby nieświadome zakażenia zarażają wirusem innych. Aby zapobiec temu zjawisku i ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS opracowano strategię "UNAIDS 90-90-90" zwaną też „Strategią 90-90-90” (Program Narodów Zjednoczonych ds. Zwalczania HIV/AIDS). Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie, do 2020 roku 90 proc. osób zakażonych HIV będzie świadomych swojego stanu zdrowia, 90 proc. wszystkich zdiagnozowanych otrzyma terapię antyretrowirusową i u 90 proc. pacjentów uzyskana zostanie skuteczność leczenia. Jak podsumowują ekspertki - dr n. społ. Magdalena Ankiersztejn-Bartczak, Prezes Fundacji Edukacji Społecznej i prof. Justyna Kowalska z Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - dwa z trzech celów międzynarodowej strategii walki z HIV zostały zrealizowane: 90 proc. wszystkich zdiagnozowanych otrzyma leczenie antyretrowirusowe i 90 proc. pacjentów jest leczonych skutecznie. Niestety w obszarze edukacji i diagnostyki jest jeszcze wiele do zrobienia.
Jedną z akcji organizowanych przez Fundację Edukacji Społecznej, która ma pomóc w propagowaniu diagnostyki HIV, jest Mobilny Serwis Redukcji Szkód. W ramach tego projektu każda chętna osoba może się przebadać bezpłatnie, anonimowo i szybko.
Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: 
www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze
i LinkedInie: 
www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.

Wykorzystane źródła:
https://aids.gov.pl/hiv_aids/swiatowydzienaids/, [dostęp 27listopada 2019 r.]

https://mamczasrozmawiac.aids.gov.pl/mamczasrozmawiac-2/#mcrlink, [dostęp 27 listopada 2019 r.]

https://aids.gov.pl/bez-kategorii/ett2019/, [dostęp 27 listopada 2019 r.]

https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-aids, [dostęp 27 listopada 2019 r.]

https://www.termedia.pl/tag/Program_Narodow_Zjednoczonych_ds_Zwalczania_HIV_AIDS-6443 [dostęp 27 listopada 2019 r.]

https://www.termedia.pl/mz/Prof-Justyna-Kowalska-W-Polsce-leczenie-pacjentow-z-HIV-jest-na-swiatowym-poziomie,36190.html, [dostęp 27 listopada 2019 r.]