Dnia 27.04.11r. w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku, nauczyciel bibliotekarz Renata Lipińska-Stasiak przeprowadziła w ramach doskonalenia zawodowego warsztaty z zakresu bajkoterapii, w grupie dzieci  5-6-letnich, w której wychowawczyniami są p. Katarzyna Kalińska oraz p. Iwona Staśkiewicz.

Zajęcia dotyczyły wspomagania rozwoju dziecka przedszkolnego, w obrębie zagadnienia problemowe- go: ODRZUCENIA PRZEZ GRUPĘ i przebiegały w kilku etapach: praca z tekstem, ćwiczenia rozluźniające, działania artystyczne - rysowanie.

W pierwszej części warsztatów prowadząca wygłosiła mini wykład na temat bajkoterapii, jej istoty i znaczenia w życiu dziecka oraz wskazała metody właściwego doboru bajki terapeutycznej do zaistniałej sytuacji problemowej. Część druga – praktyczna - oparta była na pracy z tekstem literackim (Bajka terapeutyczna „O chorym kotku”).

Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, były bardzo aktywne, dużo dyskutowały. Zwracały uwagę na istotne elementy zachowania się w grupie, np.: jak należy pomagać kolegom i koleżankom, kiedy znajdą się w podobnej sytuacji, co mały kotek, jak okazywać szacunek drugiemu człowiekowi oraz, że nie wolno z nikogo się wyśmiewać.

Zajęcia miały na celu budowanie poczucia własnej wartości, pobudzanie wyobraźni, tworzenie i zacieśnianie przyjaźni w grupie. Pokazano, ze każdy człowiek jest indywidualny, ma swoje zdanie, które inni powinni uszanować.

Prace dzieci powstałe podczas warsztatów można podziwiać do końca maja 2011r. na wystawce w Bibliotece Pedagogicznej.