Przy Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku działa Zespół Samokształceniowy Nauczycieli, zwł. bibliotekarzy. W ramach spotkań następuje wymiana doświadczeń w zakresie organizacji pracy bibliotek, realizacji podstawy programowej, wdrażania innowacji pedagogicznych, wzajemnej pomocy. 
Zachęcamy wszystkich nauczycieli bibliotekarzy powiatu pułtuskiego do aktywnego uczestniczenia w pracach zespołu. 

W bieżącym roku szkolnym proponujemy następującą tematykę spotkań:

Lp.

Tematyka

Termin

Prowadzący

1.

Promowanie książek metodą book-talking

23 wrzesień 2011 r.

Dorota Karkowska

2.

Promocja i Public Relations w Bibliotece – szkolenie, prezentacja PPT

20 październik 2011

Izabela Kosiorek

3.

Możliwości wykorzystania arteterapii w biblioterapii

13 styczeń 2012 r.

Renata Lipińska-Stasiak

4.

Zasady sprawnego działania i ich wykorzystanie w szkole/placówce-wykład, prezentacja PPT

marzec 2012 r.

Izabela Kosiorek

5.

Jak zachęcać ucznia do czytania?

kwiecień 2012 r.

Joanna Sobocińska


 Dokładne terminy spotkań zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu - 23.09.2011r., po konsultacji z zainteresowanymi nauczycielami bibliotekarzami. Początek o godz.11.00. Zapraszamy!