Twoje działanie i tylko twoje działanie określa twoją wartość - Johann Gottlieb Fichte
Człowiek jest takim, jakim jest jego działanie, człowiek nie jest niczym innym niż jego życie - Jean-Paul Sartre           
Człowiek ambitny widzi swe dobro w działalności ludzi innych; miłujący rozkosz we własnym popędzie; człowiek mądry – we własnym działaniu - Marek Aureliusz, Rozmyślania (VI)

 
W marcu 2012 r. biblioteka zorganizowała  szkolenie „Zasady sprawnego działania w organizacji”, którego adresatami byli nauczyciele bibliotekarze powiatu pułtuskiego, a także wszyscy zainteresowani tą tematyką. Celem spotkania było zapoznanie nauczycieli z podstawowymi zasadami, wytycznymi i walorami sprawnego działania oraz ich znaczeniem dla prawidłowego organizowania pracy w szkole/placówce.                   

Przebieg zajęć:                                      
· powitanie uczestników,                                                        
· przedstawienie podstawowych definicji, np.: prakseologia, organizacja, instytucja, synergia, cele zarządzania,       
· determinanty powodzenia w zarządzaniu instytucjami:                 
1. Sprawność działania                                    
2. Wysoki stopień zorganizowania                           
3. Wysoki stopień zintegrowania                          
4. Wysoki efekt organizacyjny                             
5. Odpowiednie składniki zarządzania                            
6. Odpowiedni poziom sformalizowania                                    
7. Kompetentne kierownictwo                           
· omówienie istoty pojęcia „działanie”,                                
· określanie celów działania, teoria wiązki celów, klasyfikacja celów,            
· podział działań ze względu na różne kryteria,                                 
· przedstawienie walorów praktycznych sprawnego działania, do których należą: wydajność pracy, energiczność, prostota, czystość, preparacja, udatność, pewność, spolegliwość, terminowość,                                                                                                   · wytyczne sprawnego działania, m.in.: zorganizowanie, określanie celów, prognozowanie i planowanie, pozyskanie i rozmieszczenie zasobów, wykonanie planu, kontrola, 

· podkreślenie znaczenia pracy zespołowej dla osiągnięcia efektu organizacyjnego czyli nadwyżki spodziewanych korzyści z wykonywania działania w instytucji nad korzyściami możliwymi do osiągnięcia przy wykonywaniu tego samego działania poza instytucją czyli „w pojedynkę”.

                    

     Organizację tworzą i rozwijają ludzie. Od ludzi i ich działania zależy powodzenie, bądź porażka każdej instytucji. Aby realizować obraną strategię i osiągać zamierzone cele należy właściwie organizować swoje działania.
   
Mamy nadzieję, że dzięki naszemu szkoleniu wszyscy uczestnicy nie tylko poznali podstawowe parametry sprawnego działania, ale też będą je stosować we wszystkich obszarach swojej aktywności.