Harmonogram działań wspomagających pracę szkół i placówek

na rok szkolny 2012/2013

 Lp.  Tematyka  Termin Prowadzący 
 
 1.

 
    Szkolne problemy adaptacyjne i gotowość zdrowotna dziecka do podjęcia nauki (spotkanie w BP dla rodziców i zainteresowanych nauczycieli)

 
  październik 2012 r.
 Izabela
 Kosiorek
 Dorota 
 Karkowska
 2.     Zajęcia otwarte dla nauczycieli na temat lęków i fobii szkolnych    październik 2012 r.  Dorota
 Karkowska
 3.     Warsztaty prezentujące quilling - technikę papieroplastyki (BP w Pułtusku)
   
    Zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem techniki quillingu (PSP w Płocochowie)
 15 listopad 2012 r.

 styczeń 2013 r.

  Joanna
 Sobocińska
 4.     Lekcja otwarta na temat nikotynizmu (PSP nr 3 w Pułtusku)
  
   Nikotynizm (PSP w Płocochowie)
 październik 2012 r.
 listopad 2012 r.
  Joanna
 Sobocińska
 5.     Bezpieczeństwo i przyjazny klimat w szkole  marzec 2013 r.  Dorota
 Karkowska