1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS
(obchodzony od 1988 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia – WHO)

   Biblioteka i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku zrealizowały wspólny projekt edukacyjny w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
26 listopada na zaproszenie organizatorów do siedziby biblioteki przybyli nauczyciele i uczniowie trzech pułtuskich szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół im. B Prusa, Zespołu Szkół  im. J. Ruszkowskiego i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz, aby uczestniczyć w spotkaniu Profilaktyka i zagrożenie zakażeniem wirusem HIV/AIDS.
Młodzież obejrzała film edukacyjny zalecany przez Krajowe Centrum ds. AIDS, który w przejrzystej uporządkowanej formie przedstawił najistotniejsze wiadomości na temat 
wirusa HIV i choroby AIDS. Uczniowie poznali główne drogi zakażenia wirusem HIV, zostali uczuleni na potrzebę bezpiecznego stylu życia, poznali również sposoby ograniczania ryzyka zakażenia.
Po projekcji filmu głos zabrała Pani Barbara Duszczyk – koordynator Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przy PSSE w Pułtusku, która przedstawiła aktualne dane epidemiologiczne i politykę państwa w tym zakresie.
O ile w Polsce od lat dobrze funkcjonuje program walki z HIV/AIDS, to w krajach byłego Związku Radzieckiego, a zwłaszcza na Ukrainie sytuacja jest dramatyczna   i odnotowuje się drastyczny wzrost zakażeń HIV i zachorowalności na AIDS. Nawet w Afryce, gdzie zachorowalność jest bardzo wysoka, w ostatnich latach odnotowuje się coraz mniej zakażeń. Jest to niewątpliwie efektem światowej kampanii społecznej, zaangażowania wielu instytucji i ogromnych środków finansowych na walkę z HIV/AIDS w Afryce.
Wydaje się, że podobne projekty profilaktyczne powinny być realizowane w Europie Wschodniej. Ze względu na bliskie sąsiedztwo i dużą migrację ludności, Polska powinna być tym żywo zainteresowana, zwłaszcza, że niepokojące dane pochodzą   z województwa mazowieckiego, gdzie odnotowano najwyższy wskaźnik nowych zakażeń w naszym kraju.
Niepokoi również niska wiedza społeczna na temat HIV/AIDS. Otóż, z badań przeprowadzonych przez Krajowe Centrum ds. AIDS wynika, że większość naszych obywateli nie wie, gdzie można zrobić testy w kierunku HIV/AIDS i w tej sprawie zgłosiłaby się do lekarza pierwszego kontaktu...
Uczestnicy spotkania w bibliotece zostali zapoznani z najbliższymi ośrodkami, gdzie takie testy można wykonać. 

Wszystkim przybyłym organizatorzy bardzo dziękują, szczególne podziękowania składamy Pani Barbarze Duszczyk – za pomoc i profesjonalne podejście do naszego wspólnego projektu.
Dziękujemy także MCKiS w Pułtusku – za użyczenie sprzętu, dzięki czemu projekcja filmu była możliwa.