Wkroczenie w wiek szkolny, zapoczątkowanie w szkole systematycznej nauki jest wielkim przełomem w życiu dziecka. Przekroczenie tego progu sprawia niektórym dzieciom trudności.

Jest to coraz powszechniejsze zjawisko, które wiąże się, między innymi, z obniżeniem wieku dzieci rozpoczynających edukację w szkole. 

  W ramach wspomagania nauczycieli w ich pracy - na zaproszenie Pani Dyrektor Teresy Piotrowskiej - 29.11.2012 r. Izabela Kosiorek i Dorota Karkowska odwiedziły PSP w Bobach, gdzie poprowadziły spotkanie dla rodziców sześciolatków na temat szkolnych problemów adaptacyjnych i gotowości zdrowotnej dziecka do podjęcia nauki. Wygłoszona prelekcja i prezentacja multimedialna przybliżyły rodzicom i nauczycielom przyczyny niedostosowania społecznego dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Wskazały na ogromne znaczenie domu, szkoły, grup rówieśniczych oraz stanu zdrowia dziecka na jego późniejsze sukcesy bądź niepowodzenia szkolne. 

„…Dziecku, które z jakichkolwiek powodów boi się szkoły należy pomóc. Przede wszystkim trzeba w nim rozbudzić optymizm. Nigdy nie należy nazywać go „tchórzem” bądź „maluchem”, lecz obniżać napięcie własnym spokojem i wyraźną pewnością, że sobie poradzi. Optymistycznie nastawione dzieci nie bywają bezradne, bo zawsze wpadnie im do głowy jakieś dobre rozwiązanie. Są aktywne w każdej sytuacji, doznają mniej niepowodzeń, są lubiane i popularne.
Wraz z podjęciem przez dziecko nauki w szkole rodzina nie przestaje spełniać dalej funkcji wychowawczo – opiekuńczych, co więcej, te funkcje stają się coraz bardziej skomplikowane.
 Aby dziecko rozwijało się właściwie, potrzebne są mu oba środowiska. Oddane do szkoły, lecz pozostawione w rodzinie „samo sobie” nie potrafi sprostać wymaganiom szkoły i życia. Pomoc rodziny i jej opieka są dzieciom szkolnym niezbędne. Trudności, jakie przeżywają niektóre dzieci w szkole są często spowodowane trudnościami, jakie przeżywa rodzina lub błędami, jakie popełnia wobec dziecka. Dobra sytuacja w rodzinie, atmosfera akceptacji i miłości stwarza dziecku pomyślne wejście do szkoły i sprostanie jej wymaganiom…”


Spotkanie w PSP w Bobach przebiegło w miłej, koleżeńskiej atmosferze, zarówno rodzice, jak i nauczyciele wyrazili zainteresowanie taką formą współpracy z biblioteką. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z wybraną literaturą dotyczącą omawianej tematyki a dostępną w naszych zbiorach. Być może lektura proponowanych przez nas tytułów pomoże rodzicom w rozwiązaniu ewentualnych problemów z dzieckiem.

Dziękujemy Pani Dyrektor Teresie Piotrowskiej za ciepłe przyjęcie i obiecujemy podtrzymywać naszą współpracę w przyszłości.